Algemene informatie over gegevensopslag bij het BRC

Ik heb een brief van jullie ontvangen- hoe komt u aan mijn gegevens?

Het Baby & Child Research Center werkt samen met verschillende gemeentes in de provincie Gelderland en Limburg. Via deze gemeentes ontvangen wij de adressen van alle ouders die recent een kind hebben gekregen. De gemeente mag deze adresgegevens aan het Baby & Child Research Center verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. We gebruiken de adressen alleen om u de informatiebrief over het Baby & Child Research Center te sturen. We verstrekken uw adresgegevens aan niemand anders en de adresgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. De adresgegevens worden op een beveiligde server bewaard en alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang hiertoe. Nadat u bovengenoemde informatiebrief van ons ontvangen heeft, worden uw adresgegevens binnen drie maanden vernietigd, onafhankelijk ervan of u zich wel of niet opgeeft om mee te doen aan ons onderzoek. Als u besluit zich op te geven om mee te doen aan ons onderzoek, verstrekt u de benodigde gegevens zelf.

Aanmelden en persoonsgegevens

Als u het leuk vindt om mee te doen aan ons onderzoek, kunt u zich op verschillende manieren hiervoor aanmelden. Het makkelijkst kunt u dat via ons aanmeldformulier op onze website doen. Als u op aanmelden klikt, wordt u doorgestuurd naar onze beveiligde server op het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Hier kunt u een kort aanmeldformulier met uw naam en emailadres invullen. Vervolgens zullen we u een link naar het uitgebreide aanmeldformulier sturen. Beide aanmeldformulieren bevinden zich binnen het domein van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Om de gegevens die u opgeeft in de aanmeldformulieren te mogen verwerken, hebben we uw toestemming nodig. Deze geeft u door een vinkje te zetten bij de desbetreffende formulieren. Voordat u toestemming geeft, vinden we het belangrijk dat u weet waar en hoe uw gegevens worden opgeslagen, waarvoor we deze zullen gebruiken en welke rechten u heeft. Lees daarom de volgende informatie goed door.

Opslag van uw persoonsgegevens

Voor deelname aan ons onderzoek, hebben wij aanvullende informatie van u en/of uw kind nodig. Deze aanvullende informatie, uw persoonsgegevens, kunt u zelf aan ons verstrekken door het uitgebreide aanmeldformulier in te vullen.

Vervolgens slaan wij deze gegevens op in onze database. De database bevindt zich op een beveiligde server binnen het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de database en alleen zolang nodig is voor een bepaald onderzoeksproject. Dit zijn medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en het Radboud universitair medisch centrum, die aangesloten zijn bij het BRC. Een aparte kleinere groep medewerkers houdt hier toezicht op.

We slaan deze door uw verstrekte persoonsgegevens op tot uw kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens uit de database verwijderen. Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als u hiervoor uw toestemming geeft. Uw toestemming is onze wettelijke basis voor de verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens. Als u zich aanmeldt voor ons onderzoek via de aanmeldformulieren, kunt u toestemming geven door een vinkje te zetten bij de aanmeldformulieren en vervolgens op de knop INDIENEN te klikken. Als u zich via een andere weg wilt aanmelden, bijvoorbeeld per telefoon of per email, hebben wij ook uw toestemming nodig. In dat geval zullen wij per telefoon of via email met u bespreken hoe u het beste toestemming kunt geven.

Meedoen aan onderzoek en onderzoeksgegevens

Het Baby & Child Research Center bestaat uit vier verschillende onderzoeksgroepen die allemaal eigen onderzoek doen. Als u zich opgeeft om mee te doen aan onderzoek, kan het dus soms even duren voordat wij daadwerkelijk contact met u opnemen om u uit te nodigen. We kunnen helaas niet garanderen dat u meteen mee kunt doen. De onderzoeken die wij doen zijn vaak gericht op een specifieke leeftijdsgroep. Of u mee kunt doen met onderzoek hangt er dus van af, of uw kindje op dat moment de specifieke leeftijd heeft die voor een onderzoek gevraagd wordt.

Op het moment dat wij contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een onderzoek, ontvangt u altijd eerst informatie over het onderzoek en leggen we duidelijk uit wat deelname voor u en/of uw kind inhoudt. U beslist zelf of u deel wilt nemen of niet. Als bijvoorbeeld een huisbezoek of lab-bezoek onderdeel is van het onderzoek, proberen wij vaak binnen twee weken een afspraak in te plannen. Mocht het voor u niet uitkomen om op dat moment deel te nemen aan het onderzoek, is dat geen probleem. We zullen u dan voor een volgend onderzoek weer benaderen.

Voordat u deelneemt aan een onderzoek krijgt u alle informatie over het onderzoek, via email en/ of post, toegestuurd. Daarnaast sturen we ook een toestemmingsformulier mee. U neemt altijd op vrijwillige basis deel aan een onderzoek en krijgt per onderzoek een apart toestemmingsformulier om te tekenen.

De gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen, zullen altijd apart van uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze komen dus niet in de eerder beschreven database.

Informatie over de opslag van deze gegevens en de verantwoordelijke personen, ontvangt u altijd bij het desbetreffende onderzoek op een apart informatieformulier. Ook voor deze gegevens geldt dat u uw toestemming op ieder moment weer kan intrekken. Onderzoeksgegevens die op dat moment al verwerkt zijn worden hiervoor uitgesloten.

De onderzoeksgegevens worden groepsgewijs geanalyseerd en vervolgens gebruikt voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van informatie die uw kind persoonlijk identificeert (zoals de naam) en de anonimiteit van uw kind blijft onder alle omstandigheden gewaarborgd. De verzamelde onderzoeksgegevens worden gecodeerd opgeslagen en alleen medewerkers van het specifieke onderzoek weten welke code aan de gegevens van uw kind gekoppeld is. De onderzoeksgegevens worden opgeslagen en zijn voor externe onderzoekers alleen toegankelijk zonder persoonsgegevens of andere gegevens die het mogelijk zouden maken de identiteit van u of uw kind te achterhalen, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Onze Nieuwsbrief ontvangen

Heeft u tijdens uw aanmelding aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen? Dan zullen wij u deze via ons nieuwsbrief systeem Interspire toesturen. Hiervoor zullen wij de volgende gegevens naar Interspire uploaden:

  • De naam van uw kind (om iemand te adresseren)
  • Uw emailadres (om uw de nieuwsbrief te kunnen sturen)
  • Het geboortedatum van uw kind (om u jaarlijks te verrassen)

Interspire wordt volleding op onze eigen servers van de Radboud Universiteit Nijmegen gehost. Uw gegevens blijven dus ten alle tijde binnen onze beveiligde omgeving en worden niet met externe bedrijven gedeeld.

Op een rijtje: uw rechten en hoe u zich kunt uitschrijven

Persoonsgegevens in onze database

U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien (in dat geval ontvangt u een kopie), aanpassen of verwijderen, of de verwerking van deze gegevens wilt beperken, kunt u hiervoor contact opnemen met ons. Wij zullen uw verzoek binnen 1 maand afhandelen. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien deze gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. Voor alle hier beschreven gevallen kunt u contact met ons opnemen via brc@ru.nl.

De verantwoordelijke toezichthouders zijn het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach, Duitsland en de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland. Omdat het BRC een samenwerking is van verschillende afdelingen en instellingen, zijn er meerdere Functionarissen voor de Gegevensbescherming.

Voor de onderzoeksgroep Language Development op het Max Planck Instituut, is de Functionaris voor de Gegevensbescherming mevrouw Heidi Schuster van de Max Planck Society. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen via datenschutz@mpg.de of door +49 89 2108 1554 te bellen (mevrouw Schuster spreekt Engels of Duits).

Voor de onderzoeksgroepen BabyBRAIN en First Language Acquisition op de Radboud Universiteit, is de Functionaris voor de Gegevensbescherming de heer Ronald Sarelse. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen via privacy@ru.nl.

Voor de onderzoeksgroep Developmental Psychobiology lab van het Radboud Universitair Medisch Centrum, kunt u voor vragen over gegevensbescherming contact opnemen via gegevensbescherming@radboudumc.nl.

U kunt uw vraag ook aan brc@ru.nl richten. Dan zorgen wij ervoor dat de vraag bij de juiste Functionaris voor de Gegevensbescherming terecht komt.

Onderzoeksgegevens

U heeft dezelfde rechten als hierboven beschreven. De enige uitzondering is dat wij onderzoeksgegevens die op het moment van verzoek al verwerkt zijn niet kunnen verwijderen.

Nieuwsbrief

Bij iedere nieuwsbrief kunt u zich via link uitschrijven.

Vragen over dit beleid

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. We houden ons het recht voorbehouden om dit beleid te wijzigen wanneer onze website, dienstverlening of de wetgeving veranderd.