Er vinden weer (beperkt) BRC onderzoeken op locatie plaats! Hier leest u welke maatregelen we nemen. Daarnaast posten we online onderzoeken waaraan u mee kunt doen op onze nieuwspagina. Ook blijven we altijd op zoek naar families die zich willen opgeven voor onderzoek!


Al vele jaren doen wij onderzoek naar vroege ontwikkeling. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van enthousiaste ouders en kinderen. Door hun deelname leveren zij een belangrijke bijdrage aan de wetenschap.