Steentje bijdragen aan wetenschap via online onderzoek!?Doe mee aan onze WeAct studie door een vragenlijst in te vullen: https://www.babyandchild.nl/direct-meedoen! Als dank ontvang je een klein cadeautje. In dit onderzoek kijken we naar de omgeving waar

Steentje bijdragen aan wetenschap via online onderzoek!? Doe mee aan onze WeAct studie door een vragenlijst in te vullen: https://www.babyandchild.nl/direct-meedoen! Als dank ontvang je een klein cadeautje. In dit onderzoek kijken we naar de omgeving waarin kinderen opgroeien en taal leren. Meer informatie over het onderzoek vind je in de vragenlijst zelf. Heb je nog vragen? Wij zijn bereikbaar via: brc-afspraak@ru.nl. Hopelijk tot snel!