Observatie & Interactie

Experimentele studies

Veel van onze onderzoeken zijn gebaseerd op interactie. Dit betekent dat wij op een directe en speelse wijze omgaan met de kinderen. Voor deze onderzoeken creëren we bepaalde situaties, en vergelijken we vervolgens hoe meerdere kinderen reageren op deze verschillende situaties. Deze situaties verschillen vaak maar in één klein detail van elkaar. Een voorbeeld is het onderzoek waarbij kinderen zien dat een volwassene op zoek is naar een object. Even daarvoor hebben de kinderen gezien dat de volwassene twee objecten zag, waarvan hij er één op de grond zag vallen. Het andere object viel ook op de grond, maar dat heeft de volwassene niet gezien. De vraag is dan welk object zullen kinderen aanwijzen om de volwassene te helpen zoeken?

In sommige onderzoeken is er meer vooraf bepaald dan in andere onderzoeken, afhankelijk van hoe sterk we controle willen hebben over de speelomgeving en de situatie in het onderzoek. Omdat we de verschillende sessies met verschillende kinderen zo goed mogelijk met elkaar willen vergelijken, vragen we ouders meestal om rustig bij het onderzoek te blijven zitten, maar hun kind niet te helpen en het zijn eigen gang te laten gaan tijdens het onderzoek.

Natuurlijke observatie

Naast deze onderzoeken bestuderen we ook het gedrag van baby's in hun natuurlijke sociale omgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld door hun natuurlijke gedrag thuis op te nemen met een camera, of tijdens vrije speel-sessies in ons onderzoekscentrum. In dit soort situaties vragen we altijd aan ouders om zich zo te gedragen zoals ze dat normaal gesproken ook zouden doen tegenover hun kind.

Cross-culturele studies

Tenslotte doen we ook vergelijkend veldonderzoek in verschillende culturen - over het algemeen in samenwerking met antropologen en linguïsten van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen. In dit onderzoek verzamelen we onze gegevens door middel van observaties van mensen in hun eigen gemeenschap en doen we, wanneer dit mogelijk is, onderzoeken die gebaseerd zijn op interactie.